Krčko maslinovo ulje 10-30-10 je ekstra djevičansko maslinovo ulje sa zaštićenom oznakom izvornosti. Ulje je proizvedeno isključivo mehaničkim postupcima iz ploda maslina domaćeg autohtonog sortimenta ekstenzivnih maslinika. Proizvodi ga OPG David Mrakovčić.

 
 

Krčko maslinovo ulje 10-30-10 dobiva se iz ploda autohtonih sorti: Slatke (Plominke), Naške (Drobnice), Rosulje i Debele (Oblice). Ono je skladno ulje srednje zelene voćnosti, srednje gorčine i intenzivne pikantnosti.

Naziv 10-30-10 je simbolička brojčana interpretacija vrijednosti koje određuju i omogućuju proizvodnju visokovrijednog ulja. Prvi broj označava mjesec listopad u kojem berba započinje i tada brani plodovi daju najvišu kvalitetu ulja. Drugi broj označava maksimalan prosječan urod po stablu koji omogućuje dobivanje željene kvalitete ulja. Treći broj je u posljedičnoj vezi sa prva dva. On označava medijan randmana ulja koji se dobije u preradi kada obavljamo raniju berbu i ne opterećujemo stabla previsokim prinosom. Ovo su samonametnute savršene mjere za dobivanje vrhunskog ulja.

OZNAKA IZVORNOSTI

Otok Krk najsjeverniji je hrvatski otok što znači da je utjecaj kontinenta na klimatske uvjete mediteranskog područja ovdje najizraženiji, a poznato je kako masline uzgojene upravo u takvom ambijentu daju ulja s visokim sadržajem oleinske kiseline i polifenola.

Navedeni spojevi daju ulju svježinu i aromatičnost, ali i visoku nutritivnu vrijednost te oksidativnu stabilnost štiteći ih od kvarenja. Niske temperature tijekom zimskih mjeseci, pa čak i pojava snijega, te visoke temperature ljeti, zajedno sa sušom i osiromašenom zemljom, izazivaju biološki stres na koji maslina odgovara stvaranjem, sekundarnih metabolita-polifenola, visokovrijednih komponenti koje Krčkom maslinovom ulju daju specifično pikantan i gorkast okus.

Međusobno djelovanje prirodnih faktora, autohtonih sorti, ljudskih čimbenika te tradicije maslinarstva i uljarstva u konačnici su rezultirali proizvodom čije su osobine jedinstvene za čitavo područje otoka Krka.

U trenutku stavljanja na tržište, proizvod s oznakom izvornosti "Krčko maslinovo ulje" mora imati slijedeća fizikalno-kemijska i oganoleptička svojstva utvrđena metodama propisanim važećim propisima:

  • slobodne masne kiseline izražene kao oleinska: < 0,5%

  • peroksidni broj: <8 mmol 02/kg

  • K232: < 2,25

  • K270: < 0,20

MIRIS: po svježem plodu masline, voću i po lišću/travi (medijan < 1,0).

OKUS: na zdrav i svjež plod masline, prisutna gorčina i pikantnost, i to u slijedećim vrijednostima: Gorčina: medijan < 2,0; Pikantnost: medijan < 2,0.

Preuzmi cjelovitu analizu ulja >

 

KRČKO MASLINOVO ULJE OZNAKA IZVORNOSTI

KRČKO MASLINOVO ULJE OZNAKA IZVORNOSTI

PROIZVODNJA

Masline rastu na terasatim krškim terenima s izrazito skeletnim tlom. Obrada tla i rezidba maslina provodi se ručno ili lako prenosivam opremom. Gnojidba se provodi u tlo dodavanjem komine masline te folijarno organskim gnojivima. Zaštita se provodi u skladu s pravilima ekološke proizvodnje maslina.

 
 

U ekstenzivnim maslinicima je dozvoljena maksimalna gustoća sadnje do najviše 150 maslina/ha, dok je kod zaštićene oznake izvornosti dozvoljena gustoća do maksimalno 250 stabala/ha. Masline se beruizravno sa stabla i to se najčešćše obavlja ručno, a povremeno se koriste lako prenosivi strojevi i drugih pomagala, odnosno mreže ili platna na koje ubrane masline padaju.

Za ekstrakciju "Krčkog maslinovog ulja" smiju se primjenjivati samo mehanički i fizikalni procesi, pranja, centrifugiranja, dekantacije i/ili filtracije. Tijekom procesa ekstrakcije ulja nije dozvoljena uporaba nikakvih aditiva osim vode, a temperatura maslinovog tijesta i ulja tijekom prerade mora biti niža od 27°C. Prerada maslina u ulje mora se obaviti u roku od 48 sati od njihove berbe. Nakon prerade, ulje se mora skladištiti u zatvorenim spremnicima izrađenim od materijala koji je inertan u odnosu na ulje. Spremnici u koje se sprema "Krčko maslinova ulje", moraju biti posebno označeni. Skladište u kojem se čuva ulje mora biti suho i prozračno, a temperatura u skladištu mora biti od 12 do 20 stupnjeva Celzijusa. 

 

ZDRAVSTVENA VRIJEDNOST

Rezultati analize fenola.jpg

Maslinovo ulje prepoznato je kao nutritivno i zdravstveno vrijedan poljoprivredni proizvod. Sastavni je dio Mediteranske prehrane, koju je UNESCO 2010. uvrstio u svjetsku listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine.

Sudjelujući u projektu Aristoil čiji je temeljni cilj  povećati tržišnu kompetitivnost ekstra djevičanskog maslinovog ulja na području Mediterana primjenom inovativnih metoda određivanja fenolnog sastava potvrdili smo vrijednost Krčkog maslinovog ulja 10-30-10 kao funkcionalne hrane koja nedvojbeno posjeduje zdravstveni učinak na čovjeka. Analizom je utvrđeno čak 601 mg/kg ukupnih fenola,a smatra se da su ulja koja sadrže >250 mg/kg zanimljiva zbog svojeg zdravstvenog aspekta. 

LOKACIJE

OPG David Mrakovčić uzgaja masline na 3 lokacije.

Osnovni maslinik Kravarica je veličine 2,02 ha te prevladava sortiment Plominke i Drobnice. Maslinik je zapušten 1965. i od tada do 2011. godine su na održavanju bile zaposlene samo ovce. Poslije završetka fakulteta preuzimam obiteljske maslinike, uzimanjem u zakup okrupnjuje posjed i započinje sa čišćenjem zarasle vegetacije i regeneracijom stabala maslina. Starost maslinika je nepoznata, ali je poznato da su masline sađene prije više od stotinu godina jer su zabilježene u austro-ugarskim katastarskim kartama.Maslinik se nalazi na koordinatama: 45⁰1’22” N i 14⁰32’3” E 

Maslinik Rabasalj nalazi se iznad istoimene uvale. U sortimentu prevladava Plominka,a manje je Rosulje i Drobnice. Maslinik je zasadio Davidov pradjed između dva svjetska rata. Nalazi se na koordinatama:45⁰1’16,56” N i    14⁰31’26,40” E.   

Maslinik Punta Groša najstariji je obiteljski maslinik. U sortimentu prevladava Oblica dok je u manjem broju prate Plominka i Rosulja. Masline su nepoznate starosti. Nalazi se na koordinatama: 45⁰1’24,86” N i  14⁰31’27,03” E. 

 

 

 

CIJENE


500 mL = 80 kn
750 mL = 110 kn

KONTAKT

OPG David MrakovčiĆ
Punionica i skladište: Vrh 1a, Krk
+385 91 88 11 953
mrakovcic.david@gmail.com